၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၄  ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန (ITC)၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာ ရေးဆွဲရေး ဆွေးနွေးပွဲအား Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။