ကယားပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က တွေ့ဆုံဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

ကယားပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ ကယားပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကယားပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပျိုးပင်များထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း(၂)ခုမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

Facilitation and Coordination By Kayah State Investment Monitoring Team

Kayah State Investment Monitoring Team met the representatives from the two projects of production and distribution of seedings with the endorsements of Kayah State Investment Committee at the meeting room of DICA Kayah State office on 24th July 2023. The team discussed the operating conditions of the business and coordinated the needs of the companies.

Facilitation and Coordination By Kayah State Investment Monitoring Team

Kayah State Investment Monitoring Team met the representatives from the investment project of drying, purifying, sale and production of maize with the endorsement of Kayah State Investment Committee at the meeting room of DICA Kayah State office on 20th July 2023. The team discussed the operating and progress conditions of the business on the construction…

ကယားပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က တွေ့ဆုံဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

ကယားပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့တွင် ကယားပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပြောင်းအခြောက်ခံသန့်စင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ ကယားပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တွေ့ဆုံ၍ လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေး ကာလအတွင်း ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများနှင့် တိုးတက်မှုများအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပြီး လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

ကယားပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က တွေ့ဆုံဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

ကယားပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့တွင် ကယားပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဟိုတယ်တည်ဆောက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ် များနှင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ ကယားပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

Facilitation and coordination by Kayah State Investment Monitoring Team

Kayah State Investment Committee Monitoring Team met the representatives from the two projects of providing services by construction of hotel in Loikaw Township, Kayah State with the endorsement of Kayah State Investment Committee and Production of Tin, Tungsten and Sheelite Mixture with PSC in Pharsaung Township, Kayah state with the permit of Myanmar Investment Commission…

The Kayah State Investment Committee (KIC) holds meeting of (1/2023)

The Kayah State Investment Committee (KIC) meeting (1/2023) was convened at the meeting room of Kayah State Government Office on 26th January, 2023 in Loikaw. The meeting was chaired by U Zaw Myo Tin, Chairman of Kayah State Investment Committee, state officials for relative departments and the members of KIC were attended. The meeting approved…

The Kayah State Investment Committee (KIC) holds meeting of (4/2022)

The Kayah State Investment Committee (KIC) meeting (4/2022) was convened at the meeting room of Kayah State Government Office on 30th November, 2022 in Loikaw. The meeting was chaired by U Zaw Myo Tin, Chairman of Kayah State Investment Committee, state officials for relative departments and the members of KIC were attended. During the meeting,…