၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၄  ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန (ITC)၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာ ရေးဆွဲရေး ဆွေးနွေးပွဲအား Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

Meeting on Investment Promotion Strategy coordinated with International Trade Center (ITC), Directorate of Investment and Company Administration, Relevant Ministries and Stakeholders was held via video conferencing dated on 4th September 2020.