ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခြင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ ကယားပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မေမျိုးဇော်သည် TYPP Company Limited မှ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဦးတင်မောင်အေးအား ကယားပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဟိုတယ်တည်ဆောက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

Discussion for Investment Opportunities

Daw May Myo Zaw, Director for Head Office of Kayah State, Directorate of Investment and Company Administration received U Tin Maung Aye, Director, TYPP Company Limited on 14th July, 2020 at Head Office of DICA Kayah State and cordially discussed about providing services by construction of hotel.

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခြင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ ကယားပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မေမျိုးဇော်သည် Chan Thar Aung Myay Company Limited မှ တာဝန်ရှိသူများအား ကယားပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးတွင် လက်ခံ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

Discussion for Investment Opportunities

Daw May Myo Zaw, Director for Head Office of Kayah State, Directorate of Investment and Company Administration received representatives of Chan Thar Aung Myay Company Limted on 14th July, 2020 at Head Office of DICA Kayah State and cordially discussed the matter relating to the investment.