ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း

၁၉-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ကယား ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မေမျိုးဇော် သည် Cherith W+Innovest Pte Ltd မှ Business Director ဖြစ်သူ James Lim နှင့် WATERPLUS Pte Ltd မှ Director ဖြစ်သူ R.Ananthan တို့အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လက်ခံတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ ပါသည်။